shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0 kr.
View Cart Check Out

Mentaltræning i HB Køge: Arbejdet med det hele menneske

Koordineret mentaltræning skal understøtte og udvikle klubbens og spillernes potentiale 

Som et led i at tilbyde piger de bedste vilkår og muligheder for udvikling som både fodboldspillere og mennesker, har HB Køge ansat 31-årige Jesper Svarre som mentaltræner for pigeungdomsafdelingen. Svarre har været vidt omkring og gjort sig solide erfaringer fra både idrætsmiljøer og erhvervslivet.

Interessen for idræt og især fodbold har altid været tilstede og har også styret valget af uddannelse og karriere, hvor Jesper i dag har en kandidat i idræt og sundhed samt en master i organisationspsykologi.

Kimen til interessen for mentaltræning blev vækket helt tilbage til debuten som fysisk træner for nogle drengefodboldspillere i B. 93, hvor Jesper undrede sig over, hvorfor det stort set ikke var muligt at flytte drengene fysisk. ”De der drenge, der sker jo ikke en skid. Man kan ikke flytte dem 2%”.

Men Jesper fandt ud af ved at begynde at tale med og udfordre drengene mentalt, at mentaltræningen faktisk bidrog til at øge deres fysiske tilstand. ”Og jeg blev ganske enkelt vild med den proces”, fortæller Jesper.

Sine erfaringer og uddannelse tog Jesper med over i en virksomhed, hvor han arbejdede med mentaltræning for alt fra gokart over skak til fodboldtræning, hvor den generelle erfaring var, at mentaltræning ikke er specifik for alene idræt men kan overføres til mange andre grene af livet.

”Da Klaus (Tølbøl, red.), Head of Coaching, præsenterede HB Køges vildt spændende og ambitiøse projekt, kunne jeg ikke sige nej. Det at være med til at bygge noget op fra bunden, et projekt fremad med en solid ballast og så i øvrigt noget så fedt som pigefodbold, gjorde beslutningen ret nem”, fortælle Jesper Svarre.

Vi skal kigge på en fodboldspiller med de samme øjne og med et helhedsorienteret perspektiv

Jesper Svarre lægger vægt på, at den mentale træning overordnet sikrer klarhed, hvorved spillerne, uanset årgang, får det samme at vide i det nogenlunde samme sprog, så ”Louise ikke får besked om A, B, C, D og E fra 5 forskellige personer. Vi skal tale i samme retning”, lyder Jespers opfordring.

En fælles kultur, en fælles værdikontekst og et normsæt skal sørge for en ensartet og ordentlig måde at tilgå de enkelte spillere.

”En fodboldspiller er meget andet end en fodboldspiller. Hun er en pige. Hun går i skole. Hun er en, der oplever pres fra alle sider. Hun har måske en kæreste. Hun har et arbejde. Alt sammen noget, der kan forstyrre den måde, hvordan den enkelte oplever det at gå til elitefodbold. Vi skal turde at italesætte de udfordringer og skubbe i en fælles retning samt skabe den nødvendige tryghed for spillerne til at være modige og udfordrende på en ordentlig måde både over for trænerne, over for deres medspillere og ikke mindst over for dem selv”,

“Vi skal kunne rumme forskellighed ved at hjælpe og støtte hinanden i til tider svære forhold inden for og uden for en fodboldbane.”, fortæller Jesper Svarre med begejstring i stemmen.

Hvordan lykkes vi så med det?

De første skridt er allerede taget til at øge trænernes bevidsthed om og en forståelse af et 360 graders menneskesyn. Ergo, hvordan ser vi det hele menneske og ikke blot fodboldspileren?

Emner såsom SVANE-værdier i HB Køge, trænerfilosofier, ”den røde tråd (visioner), gruppedynamik og generelle mentale redskaber er allerede forberedt til at blive lagt ned i trænernes mentale værkstøjskasser til senere udrulning.

”Vi arbejder for, at mentaltræning i HB Køge fremadrettet bliver en naturlig integreret del i hverdagen på lige fod med færdigheds- og taktisktræning, så spillerne får den fornødne hjælp til at komme over bump på vejen men også udstyre spillerne med redskaber til at styrke deres egen forståelse af dem selv”, slutter Jesper Svarre.