Generalforsamling i NETVÆRKET

Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 18.00 afholdes der ordinær generalforsamling i NETVÆRKET i forbindelse med “3. tirsdag…”.

Generalforsamlingen finder sted hos Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge.

Dagsorden for NETVÆRKETs ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
4. Fremlæggelse/godkendelse af årsrapport for 2019
5. Fastsættelse af kontingent for foreningsåret 2020
6. Indkomne forslag (evt. forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

Bestyrelsen i NETVÆRKET:
Steen Witthøfft
/ PartnerAdvokater (formand)
Frans Wennich / Wennichs VVS & Kloak (næstformand)
Elise Pedersen / Lellinge Container & Kran
Tobias Thomas / TT-Film
Gert Stahl Jacobsen / GSJ Udvikling
Max Jakobsen / Axson Clean Solutions
Camilla Røhl / S.A.C

Capelli Sport