HB Køge A/S præsenterer overskud: Læs formandens beretning

På onsdagens ordinære generalforsamling i HB Køge A/S kunne selskabet udover direktør Per Ruds forestående fratrædelse offentliggøre et overskud på 1,4 millioner kroner for regnskabsåret 2023. Resultatet er i overensstemmelse med de forventninger, der var opstillet i årsrapporten for 2022.

Ledelsen forventer på grund af selskabets fortsatte fokus på omkostningseffektivitet og den aktuelle sportslige strategi, hvor egenudvikling af talenter er i højsædet, at selskabet også vil være profitabelt i 2024.

 

Vi bringer herunder bestyrelsesformand Søren Storgaards beretning fra generalforsamlingen i HB Køge A/S onsdag d. 24. april 2024.

________________________________________

Svanernes vingesus over Køge Bugt gav genklang, da vi for 3. år i træk blev mester i Gjensidige Kvindeligaen. En flot milepæl, som for alvor har sat HB Køge på landkortet som titelfavoritter i Danmark. Det er noget, som forpligter, men vi er først og fremmest stolte over, at vi igen kunne tage guldmedaljerne om halsen.

Herrerne endte på en 8. plads i en rekordstærk NordicBet Liga, som år efter år bliver mere og mere professionel og som også får øget opmærksomhed fra ind- og udland.

For kvinderne var det et sidste punktum af cheftræner Søren Randa-Boldt, som dermed sluttede af med manér efter en imponerende tid, hvor det blev til to mesterskaber i streg. Hos herrerne blev der også taget afsked med trænerduoen Daniel Agger og Lars Jacobsen, der nåede to sæsoner i spidsen for HB Køge med 7. og 8. pladser til klubben. Tak til alle de afgående trænere for en helhjertet indsats for vores klub.

Kim Daugaard blev efterfølgende forfremmet til cheftræner for kvinderne og Nicklas Pedersen, der har vundet Divisionen vores U17 drenge to gange blev forfremmet til cheftræner for NordicBet Liga-holdet.

Nicklas’ forfremmelse var samtidig et godt billede på det, der skulle ske i vores herreafdeling.
Samtidig blev der udrullet en ny strategi med fokus på yderligere udvikling af home-grown spillere i klubben, og efteråret viste, at talentmassen i HB Køge er meget stor. Trods forventede sportslige kvaler er der stor tiltro og opbakning til, at strategien er den rette for HB Køge. Det er skønt at se lokale talenter som repræsentanter for vores førstehold. Der er drenge fra Strøby og Haslev – og selvfølgelig Køge og Herfølge, der bærer trøjen med svanen på brystet. Det kan vi godt være stolte af.

Det har også været et spændende år, hvad angår udviklingen af Køge Idrætspark. En storstilet og imponerende udbygning af nuværende faciliteter til stor gavn for udviklingen af både bredde- og elitefodbolden i området. De næste skridt er påbegyndt og næste store spadestik er sat til 1. maj 2024, hvor opførelsen af først nord-tribunen og siden øst-tribunen startes. Et arbejde, der naturligvis vil give nogle logistiske udfordringer de næste halvandet års tid. Det er dog vores overbevisning, at udviklingen af Køge Idrætspark vil være særdeles gavnlig for HB Køge og moderklubberne bagved på den lidt længere bane.

På sponsor- og eventsiden har klubben fortsat stor støtte fra erhvervslivet i regionen, og den opbakning er vi ekstremt taknemmelige for. Det er ikke en sovepude for os, og vi arbejder hele tiden på at skabe de bedste rammer for samhandel, netværk og oplevelser gennem NETVÆRKET i HB Køge.

Økonomisk har vi tilpasset forretningen for at sikre en ansvarlig drift. Den førnævnte satsning på egne talenter, en yderligere strukturering udenfor kridtstregerne og ikke mindst en omkostningsansvarlig ageren gør os bedre rustet til fremtiden. Vi skal være med på den lange bane og skal gøre dette på et solidt økonomisk fundament.

Det har været hårdt for klubbens ansatte at måtte agere under de ændrede forhold og i særdeleshed at måtte tage afsked med flere kolleger i løbet af det forgangne år.Af samme grund skal jeg i dag overbringe jer nyheden om, at HB Køges administrerende direktør Per Rud har valgt at stoppe i klubben efter sæsonen. Per har brug for både luft og luftforandring, og han søger derfor nye veje.

Per Rud har været ansat i Herfølge Boldklub- og HB Køge-regi i samlet 18 år, heraf de sidste 8 som CEO i HB Køge.
Hans betydning for klubbens udvikling siden etableringen i 2009 og til den dag i dag, hvor vi med prædikatet som ”ligestillingens klub”, står som en af de klubber i landet med den stærkeste identitet, kan og må ikke undervurderes. Tusind tak for indsatsen, Per.

Også en tak til majoritetsejer George Altirs, der ligesom tidligere år igen har bakket særdeles positivt op om klubben og sikret, at de mange projekter har kunnet realiseres. Uden hans hjælp stod hverken vores kvindehold, stadionprojektet eller vores talentsatsning, hvor de gør i dag.

Fremtiden ser lys ud, med de mange positive, langsigtede projekter klubben er lykkedes med at igangsætte.
Men det går op og ned i sport. Der vil altid være bekymring, når resultaterne periodevis udebliver. Eller når træneren, spilleren eller for den sags skyld direktøren forsvinder. Det vigtige er, at vi bliver sammen, når der er modvind. Vi kan kun tillade os at fejre en overlevelse eller et mesterskab sammen, hvis vi også har opbevaret optimismen og støttet hinanden, når der har været bump på vejen.
Svaner flyver i flok, plejer vi at sige.

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en særlig tak til bestyrelsen og administrationen i HB Køge, til trænere og ledere og ikke mindst alle de frivillige, der har kæmpet for HB Køge i året, siden vi sad her sidst. Alle bidrag tæller og gør en forskel.
Med disse ord afslutter jeg den mundtlige beretning, og overgiver den sammen med den skriftlige beretning til jeres debat og godkendelse.

Tak.

Capelli Sport