HB Køge har modtaget lønkompensation

Fodbolden har længe ligget stillet landet over, og HB Køge har – som mange andre fodboldklubber – i en periode haft både spillere, trænere samt langt størstedelen af klubbens administration hjemsendt, som led i at opfylde kravene til at modtage statens lønkompensation.

I HB Køge har man for nylig modtaget første del af lønkompensationen, der sikrer, at klubben får et tilskud på 75 % af de hjemsendte medarbejderes lønninger. I hjemsendelsesperioden må medarbejderne ikke udføre arbejde.

“Det er fantastisk at se, at lønkompensationsordningen virker i praksis, og at vi nu har modtaget første del af kompensationen. Det kan være med til at sikre jobs, og der skal derfor lyde en stor tak til regeringen og aftalepartierne for at åbne op for denne mulighed. Vi har stadig medarbejderne hjemsendt i den kommende periode. Hvor længe ved vi ikke. Det afhænger blandt andet af, hvornår der åbnes op for fodbolden igen”, lyder det fra HB Køges direktør Per Rud.

Capelli Sport