Nye omklædningsfaciliteter og Lounge på vej

Udbygning af Køge Idrætspark foregår planmæssigt. Tårn 1 og etablering af parkeringspladser er allerede oppe at køre, og der arbejdes ihærdigt med Tårn 2 og færdiggørelse af Hal 3, ligesom den nye lounge- og omklædningsfaciliteter også er på vej op af jorden.

Omklædningssum til bredde og elite

“For breddeidrætten og HB Køge er vi usigeligt glade for at se fremgangen ang. nye omklædnings-, styrke, depot og mødefaciliteter i den nye 1.250 m2 store stuebygning, der bliver placeret på bagsiden af tribunen på langsiden af Køge Idrætspark og over mod det gamle Køge Boldklub klubhus,”

“Siden starten af 2018 har omklædning foregået i midlertidige pavilloner og med besværet adgang til banerne. – 2020 er også et år med masser af udfordringer på logistik siden, men til gengæld er det bare så glædeligt, at der sker noget hele tiden i Køge Idrætspark”, fortæller direktør Per Rud.

Private finansiere ny morderne Lounge

“Næste step er en Lounge på 1 sal, ovenpå omklædningsfaciliteterne, og her er man meget langt med finansieringen af dette via fantastiske partnere i NETVÆRKET og omkring HB Køge. HB Køge glæder sig meget til at melde mere ud om projektet senere på året. De nye omklædningsfaciliteter og den nye Lounge skulle efter planen være færdigbygget ved årsskiftet.

Fundamentet er lagt for den nye byggeri. Foto: Marts 2020.

Denne historie har første gang været bragt i HB Køges profilavis, udgivet i december 2019.

Capelli Sport