Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan HB Køge A/S og Netværket (”vi” eller ”os”) behandler person­op­lys­nin­ger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

HB Køge A/S (cvr: 32277748) og Netværket (cvr: 26930928)
Ved Stadion 6
4600 Køge
Mail: adm@hbkoge.dk
tlf: 5627 6021

Formål

HB Køge A/S og Netværket er udbydere af fodbold og Netværksaktiviteter.

For drive vores virker, formidler eller behandler vi informationer om aktiviteter, spillere, stab (og i enkelte tilfælde fans), som både er i kundens, spillerens, stabens og virksomhedens interesse. For at formidle oplysningerne mellem interessenter og virksomheder bruges hjemmeside og øvrige SoMe, samt pressen. Der oplyses primært om almindelige persondata og præstationer, mens øvrige følsomme oplysninger som skader og helbredsoplysninger, kun oplyses ved videreformidling fra spilleren selv eller ved samtykke. Se i øvrigt neden for. Oplysninger om stab opbevares og behandles kun jf. kontrakt og interesseafvejning ifm. ansættelsesforhold eller tilknytning af frivillige.

For at informere interessenter som brugerne/kunderne/fans eller til opkrævning for ydelser, opbevares almindelige personoplysninger, om disse. Se i øvrigt neden for.

For at drive virksomheden, har vi ansatte og frivillige. For disse behandles både særlige oplysninger og almindelige personoplysninger. Se i øvrigt neden for.

Eksempel på formål

a) Levering af vores ydelse: Personoplysninger anvendes til at kontakte brugeren med henblik på levering af den ydelse, som kunden har anmodet om, planlægning og udførelse, samt andre services, der f.eks. kan bestilles via hjemmesiden. F.eks. leje/lån af lounge til virksomhedsarrangementer.

b) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med brugeren på baggrund af interesse- og fokusområder samt sende brugeren relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. F.eks. opdateringer mht. kampe eller netværksarrangementer.

c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved brugerens brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Herudover vises vores cookie-politik, hvor brugere kan acceptere eller afvise.

d) Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og diverse SoMe.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om brugeren, kunden, spilleren og medarbejderen:

a) Almindelige personoplysninger, f.eks.: 

 • Navn, adresse, email, telefonnummer,
 • Ansættelseshistorik, uddannelsesmæssig baggrund, CV, fødselsdato,
 • Indkøbshistorik, brug af digitale ydelser
 • CPR-nummer (særlig kategori indenfor persondata)

b) Følsomme oplysninger, eksempelvis følgende oplysninger:

 • Helbredsoplysning

c) Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme, f.eks.:

 • Overtrædelse af strafbelagt lovgivning, herunder straffeloven, f.eks. børneattester

Vi indsamler oplysninger fra eksempelvis følgende kilder:

 • Direkte fra brugeren
 • En tidligere arbejdsgiver
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige
 • Offentlige myndigheder
 • Banker
 • FIFA/TMS

Vi behandler personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

F.eks:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som brugeren er part i)
 • Artikel 6.1.c (nødvendig for at HB Køge / Netværket kan overholde en retlig forpligtelse. F.eks. bogførings- eller skattelovgivningen.
 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af evt. legitim interesse for HB Køge /Netværket)
 • Artikel 9.2.b (nødvendig for det formål at overholde arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser)
 • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)
 • Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret)
 • Artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven, for så vidt angår oplysninger om strafbare forhold.
 • 11 i databeskyttelsesloven, for så vidt angår oplysninger om CPR-nummer.

Vi kan dele personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed, samt brancheorganisationer
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Vi har for hver databehandling taget stilling til nødvendighed.

Sikkerhed

 • For at sikre personlige oplysninger mod uautoriseret adgang eller ændring, tab, forvanskning og anden misbrug, anvender HB Køge / Netværket en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
 • Vores medarbejdere og databehandlere er underlagt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der behandles i vores it-systemer.

Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi kan overføre personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Vi gør det ikke direkte, men vores databehandlere, kan gøre brug samarbejdsparter uden for EU/EØA. Hvis dette er tilfældet, har vi sikret os at de også lever op til reglerne i GDPR

Dine rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte HB Køge A/S eller Netværket skriftligt på adressen du finder øverst i denne privatlivspolitik.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 21-06-2019

Capelli Sport