ÉN KLUB
TO HOLD

Retningslinjer for samarbejde

Målsætninger for HB Køge Samarbejdsklubber.

 • udnytte de tilbud og aktiviteter som klubsamarbejdet opstiller for spillere, medlemmer, trænere, bestyrelse og forældre
 • have et samarbejde med en eliteklub i form af HB Køge
 • have et samarbejde med de øvrige Samarbejdsklubber

Forpligtelser for de enkelte klubber

 • have en kontaktperson i klubben som bindeled til HB Køge
 • bakke op om klubsamarbejdet og møde frem til fællesmøder for kontaktpersoner
 • videreformidle information og invitationer fra HB Køge til relevante folk i egen klub
 • videreformidle information og invitationer fra HB Køge til egne hjemmesider og opslagstavler
 • melde rettidigt tilbage omkring deltagelse i de forskellige tilbud og aktiviteter
 • efterlevelse af de opstillede etiske retningslinjer ved flytning af spillere mellem klubberne

Samarbejde om flytning spillere fra Samarbejdsklub til HB Køge
HB Køge forpligter sig til i hvert tilfælde at tage kontakt til kontaktpersonen i Samarbejdsklubben, inden der tages kontakt til spiller/forældre. HB Køge og Samarbejdsklubben søger afdækket, hvordan man holder spilleren længst mulig i den oprindelige klub, og der arbejdes med en høj grad af kommunikation og ærlighed.

Samarbejdsklubberne og HB Køge forpligter sig til at følge DBU’s ”Etiske retningslinjer for klubskifter” både i mulige flytninger til HB Køge og i flytninger mellem Samarbejdsklubberne.

HB Køge lever op til DBU’s etiske retningslinjer
Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående ”fiskeri” – altså henvendelser direkte fra modtagerklub til barn/forældre – men bør gå via spillerens nuværende klub.

Det er DBU’s holdning, at børn sagtens kan udvikle i deres lokale klubber, og dermed ikke bør søge udfordringer i større klubber før ved overgangen til ungdomsfodbold (U13).

Samtidig er det vigtigt, at et eventuelt klubskifte sikrer en fortsat udvikling for den skiftende ungdomsspiller. Der bør derfor lægges en plan for spilleren ved skiftet, samtidig med at det kan aftales, hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til i den nye klub. Det kunne være en aftale om at returnere til den afgivende klub, så spilleren er sikker på at være velkommen tilbage igen, og dermed ikke falder fra som fodboldspiller efter eventuelt ikke at have slået til på et højere niveau.

 • Ovenstående kan nedfældes i følgende procedure for klubskifter i børne- og ungdomsfodbold:
 • Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før ved overgang til ungdomsfodbold (U13).
 • Når en spiller opfordres til klubskifte, skal han/hun være god nok til at indgå på den modtagende klubs førstehold.
 • Klubskifte kan med fordel indledes med en prøvetræningsperiode.
 • Interesse/henvendelse fra modtagerklub, bør altid gå til den afgivende klubs ledelse.
 • I ungdomsrækkerne skal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring evt. klubskifte.
 • Klubskifter bør aldrig finde sted senere end 3 uger før turneringsstart.
 • Klubskifter bør ikke resultere i længere rejsetid end 1 time hver vej.

Følgende emner bør drøftes ved en indledende samtale mellem de to klubber samt barnets forældre:

 • Plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges for en to-årig periode.
 • Transport/transporttid/økonomi samt træningsmængde.
 • Skolegang/uddannelse/lektier
 • Spillerens modenhed
 • Prøveperiode
 • Ny klub udarbejder talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren
 • Evaluering af klubskiftet efter 6 måneder hos ny klub, spiller og forældre.
Capelli Sport