Sorte tal for tredje år i træk i HB Køge

HB Køge kommer ud af regnskabsåret med plus på 848.000 kr.


HB Køge A/S bestyrelsesformand Søren Storgaard.

Onsdag den 8. maj 2019 afholdt HB Køge A/S ordinær generalforsamling. Ved generalforsamlingen kunne HB Køge A/S præsentere at overskud for 2018 på 848.000 kr., hvilket er positivt og primært skyldes et rigtig godt år på transfersiden.

Vi bringer herunder HB Køges bestyrelsesformand Søren Storgaards beretning fra generalforsamlingen.

________________________________________

Bestyrelsesformand Søren Storgaards beretning ved den ordinære generalforsamling i HB Køge A/S onsdag den 8. maj 2019.

Først vil jeg gerne byde jer alle hjertelig velkommen og sige tak for den støtte I viser klubben ved at komme her i dag samt jeres daglige opbakning i klubben. Regnskabet som aflægges i dag vedrører perioden 01.01.2018 til 31.12.2018.

Selskabets revisor, statsaut. revisor Flemming Eghoff, vil senere redegøre for regnskabet og budgetterne for indeværende år. Arbejdet med den økonomiske genopretning har været foretaget tillige i 2018, og det har betydet, at der til stadighed er fokus på at realisere den økonomiske strategiplan for selskabet.

Målsætningen er som nævnt, at der skabes balance mellem indtægter og udgifter uden hensyntagen til transfer m.v.

Der har i det forgangne år været anvendt ganske betydelige ressourcer med henblik på forberedelse af flytning fra Herfølge Stadion til Capelli Sport Stadion, Køge Idrætspark. Flytningen og tidspunktet for flytningen har gjort det vanskeligt at nå de realiserede salgsmål. Indtægterne via salg af spillere er derfor større end budgetteret, og det egentlige sponsorsalg m.v. er mindre end det forventede. Flytningen er imidlertid nu gennemført, og alle HB Køges aktiviteter er samlet omkring Capelli Sport Stadion, Køge Idrætspark. Salgsorganisationen er rekonstrueret med henblik på at intensivere salget på baggrund af placeringen i Capelli Sport Stadion, Køge Idrætspark. Salget og salgsorganisationen kan mærke en positiv opbakning i forbindelse med flytningen.

Samarbejdet med den amerikanske sportstøjsproducent Capelli Sport har været fortsat i 2018, og samarbejdet er blevet intensiveret. Der er opbygget en fælles salgsorganisation, som der stilles store forventninger til i de kommende år.

I sæsonen 2018 sluttede førsteholdet på femtepladsen i første division. En tilfredsstillende placering, henset til den stramme økonomiske styring. I foråret 2018 meddelte vores på daværende tidspunkt værende cheftræner, Henrik Lehm, at han ikke kunne fortsætte som cheftræner i klubben. Dette tog vi naturligvis til efterretning, og der blev iværksat en rekruttering med henblik på, at få ansat en erstatning for Henrik Lehm. Processen viste, at der på det sportslige plan tillige er stor søgning omkring en cheftrænerpost for HB Køge A/S. En række interessante emner blev der ført drøftelser med, og kort før sommeren kunne vi offentliggøre, at vores nye cheftræner var den tidligere spiller i klubben, Morten Karlsen. Morten Karlsen har efter sin tiltrædelse udført et meget engageret og energisk arbejde, og resultaterne efter hans tiltræden var absolut over forventning. Vi har imidlertid efterfølgende haft lidt problemer med at følge den gode start op, men vi har i bestyrelsen fuld tillid til, at Morten og trænerteamet herom vil kunne løfte opgaven, og føre HB Køge ind i fremtiden.

Arbejdet med talentudvikling har været fortsat i overensstemmelse med den planlagte strategi og implementering af en klar og entydig spillestil hele vejen igennem.

Jeg vil i denne relation takke firmaer og privatpersoner, som hele tiden bakker op med sponsorater og økonomiske håndsrækninger til klubben. Såfremt I ikke havde været der, havde det ikke været muligt for os at gennemføre flytningen fra Herfølge Stadion og til Capelli Sport Stadion, Køge Idrætspark. Der har også i det forgangne år været fokus og interesse omkring klubbens spillere som følge af talentudviklingen.
Globaliseringen på den internationale fodboldscene har naturligvis også betydning for en klub som HB Køge, hvorfor der hele tiden er dialog med andre internationale klubber omkring samarbejde.


At samle de bedste talenter i HB Køge regi har ikke kunnet lade sig gøre uden samarbejdet med Herfølge Boldklub og Køge Boldklub. Dette samarbejde går fantastisk, og den nye samarbejdsaftale fungerer efter hensigten. Etableringen af lounge-faciliteter, som vil være nødvendige for at tilføre klubben yderligere ressourcer, har der været rigtig mange ressourcer på i det forgangne år. Det har vist sig, at ved fornuftig dialog med kommunen og investorer ser det ud som om, at det vil være muligt at rejse kapitalen til, at der etableres lounge-faciliteter i forbindelse med det nuværende stadion.

Forventningerne til indeværende år er derfor positive, flytningen er gennemført, salget er stigende, mulighederne for etablering af lounge og et nyt spændende trænerteam, hvorfor grundlaget for fortsat udvikling af fodboldforretningen HB Køge vil være tilstede.

Jeg skal ikke afslutningsvis glemme at sende en stor tak til Per Rud, ansatte og alle de frivillige. Det har været en fantastisk indsats I har ydet i forbindelse med flytningen af klubben. Så stor tak til jer.

Søren Storgaard, HB Køge A/S

Capelli Sport