Reglement i HB Køge Support

Som medlem af HB Køge Support skal følgende regler overholdes.

// Enhver tilmelding til arrangementer i HB Køge Support er bindende, når tilmeldingsfristen er overskredet. Tilmeldinger skal ske inden for fristen for, at der kan garanteres plads.

// Bestyrelsen i HB Køge Support har ret til at afvise og hjemsende personer, der har en dårlig opførsel eller som de(n) ansvarlige ikke mener, at det er hensigtsmæssigt at stå inde for på det pågældende tidspunkt.

// På ture skal tidspunkter udmeldt af de(n) ansvarlige overholdes – ellers frafalder vores pligt over for personen.

// Proceduren for udeblivelse fra et arrangement man er tilmeldt er, at der sendes et girokort til medlemmer. Girokortet skal betales før der kan deltages i andre arrangementer under HB Køge Support.

// Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer i HB Køge Supports klubhus eller til arrangementer under HB Køge Support.

// Reglerne kan justeres løbende.

Opdateret 6. september 2010

HB Køge Support // Bestyrelsen

Capelli Sport