HB Køges talenthold i tæt samarbejde med moderklubberne i Køge Boldklub og Herfølge Boldklub

HB Køge Talent er et tæt samarbejde mellem moderklubberne Herfølge BK og Køge BK samt overbygningen HB Køge. Udover samarbejdet mellem HB Køge og moderklubberne Herfølge BK og Køge BK, er en vigtig del af vores samarbejde også vores, for nuværende, over 40 Samarbejdsklubber, som vi samarbejder med omkring børnefodbold og talentudvikling.

Blandt andet afholder vi løbende Netværkstræning ude i moderklubberne.

Dette samarbejde mellem HB Køge, moderklubber og Samarbejdsklubber skal være så tæt og velfungerende, at spillerne fra begge moderklubber – og i vid udstrækning Samarbejdsklubberne – udvikles indenfor samme spillestil og filosofi og får samme rammer og vilkår for deres udvikling.

Dette gøres gennem arrangementer på både spiller- og ledersiden, filosofi- og spillestilsmøder og løbende evaluering, samtræning i moderklubberne med HB Køges elitetrænere og moderklubbernes trænere, fælles samtræning i HB Køges regi, fællesmøder, inspirationskurser i moderklubberne, inspiration i HB Køge regi.

Visioner, målsætninger og handlingsplaner

HB Køge Talentvision har grundlag i, at vi er den førende klub i Midt- og Sydsjælland – og ”det bedste valg” i regionen på alle områder indenfor talentudviklingen. HB Køge skal være en topklub i Danmark på talentudviklingsområdet, hvilket også indebærer en førende rolle indenfor skole-fodbold samarbejdet og uddannelsen af ”det hele menneske”.

En vigtig del af denne ”hele uddannelse” er vores Fodbold Akademi, hvor flere af HB Køges mest talentfulde spillere bor. Akademiet sikrer, at HB Køges talentudvikling og fodbolduddannelse er på højeste niveau med tilbud om mange træningspas, kvalitets-træning og stor fokus på den enkelte. (se andetsteds på hjemmesiden).

HB Køges Elitestrategi er tæt forbundet med HB Køges samlede vision ”Fremtidens HB Køge” og målsætningerne for hele klubben. De 2 planer kører hånd i hånd.

Målsætningen for HB Køge børne- og ungdomsfodbold er at skabe spillere, som har niveau til at spille på Superliganiveau og være en del af HB Køges førsteholdstrup.

Gennem deres børne- og ungdomstid skal spillerne opnå et niveau, som gør dem i stand til at præge de landets bedste ungdomsrækker på U/13-, U/14-, U/15-, U/17- og U/19-niveau, holdene i HB Køge samt DBU´s talentcentre – og landshold.

Vi vil i HB Køge kendes på en bestemt og tydelig spillestil fra vores Børnehold og op til A-truppen. Spillestilen kendetegnes ved et hurtigt, præcist og bevægeligt pasningsspil, et levende og målsøgende angrebsspil og et højt, aggressivt presspil og forsvarsspil.

En HB Køge-spiller kendetegnes ved at være hurtig, klog, løbevillig, præcis i sine pasninger og dygtig 1-mod-en begge veje.

Uddannelsen af HB Køge-spillernes kompetencer er en nuanceret og detaljeret proces, som også tager hensyn til spillernes aktuelle modningsniveau og faglige dygtighed, så vi sikrer en konstant progression i spillernes udvikling og mange lærerige succesoplevelser.

HB Køges har en klar strategi for spillernes udvikling – en udviklingsplan ”HB Køge Spillerudviklingsplan – giver talenterne vinger”, som overordnet er struktureret efter bestemte udviklingstrin, og har til formål at sikre:

  • Fælles værdisæt: Fodboldfilosofi, spillestil, træningsprincipper.
  • Kontinuitet mellem de forskellige årgange således at træningen på årgangene ligger i naturlig forlængelse af de fokusområder, som har været gældende på de yngre årgange og leder frem til nye fokusområder på de ældre årgange.
  • Naturlig progression for såvel de enkelte spillere som årgangen som helhed.
  • At de ydre rammer omkring såvel træning som kamp ligger fast.
  • At de enkelte trænere på de enkelte årgange har en viden omkring hvilke spilmomenter, koordinative færdigheder m.v. der er i fokus på de enkelte alderstrin
  • At træningen afspejler de enkelte spilleres fysiske, mentale og sociale udviklingstrin.

I HB Køge skal vi i øvrigt være dygtige til at udvikle spillere født i den sidste del af året til dansk elitefodbold. Dette gennem et målrettet, kompetent og ikke mindst tålmodigt arbejde med alle spillerne på tværs af alder og modningsniveau.

I HB Køge er den rigtige matchning af spillerne en helt afgørende del af vores filosofi, så spillerne udfordres og opnår succes på deres aktuelle niveau.

I HB Køge er den enkelte spillers udvikling ALTID første prioritet.

Capelli Sport